Recepción e Entrega do Material

Recepción e Entrega do Material

Recepción dos asistentes e entrega do material correspondente á VI Xornada Xudicial.