VII Xornada Xudicial

04 Outubro 2017

VII Xornada de Informática Xudicial e Delitos Informáticos

VII Edición

Dende que escomenzaron as Xornadas Xudiciais, máis de 1200 persoas asistiron a este evento.

Mesas Redondas

Expertos en dereito e lexislación moderan para coñecer detalles relacionados coa loita contra os delitos informáticos.

Relatores

Expertos e profesionales falarán sobre os últimos avances e ferramentas na investigación dos delitos informáticos así como á presentación de casos concretos

Noso obxectivo de informar e concienciar

Formación en novos delitos Informáticos

Formar ao noso poder xudicial e aos xuristas en xeral ao fin de, non só coñecer a lexislación, senón tamén a nova realidade tecnolóxica

Asesoramento informático

Informar e concienciar aos xuristas dos avances en materia probatoria nos casos en que interveña o factor informático no proceso

Seguridade xurídica

Dotar de maior seguridade xurídica á nova realidade tecnolóxica á vez que incrementar a efectividade e a eficiencia da nosa administración xudicial co uso das novas ferramentas electrónicas e forenses ...

Dende que Deep Blue gañou ao campión de xadrez Gary Kasparov en 1997, era cuestión de tempo que o hardware e o software evolucionasen para ir rivalizando co ser humano noutras moitas áreas. Fíxoo Google coa primeira app de recoñecemento de voz en 2008, IBM tamén gañando con Watson ao Jeopardy en 2011 e, finalmente, o bot Eugene Goostman logrando superar o famoso ¿Test de Turing? en 2014. Hoxe fálase xa sen ambajes de condución autónoma e de fábricas plenamente automatizadas, por non falar da inminente destrución de empregos nas devanditas áreas e noutras, copadas paulatinamente polos chamados robots inteligentes.

O certo que esta, xunto ao resto de tecnoloxías que nos rodean, viñeron para quedar e revolucionar a sociedade en que vivimos. O Dereito e os profesionais que deben interpretalo e aplicalo non só non poden ignorala, senón que deben coñecela en profundidade para dar unha resposta acorde aos tempos que nos tocou vivir.

Esta xornada pretende profundar nesta nova realidade tecnolóxica e analizar as súas implicacións prácticas e xurídicas para a actividade diaria dos nosos órganos xudiciais, forzas e corpos de seguridade, peritos e demais profesionais e xuristas.

Os relatores

relator-alejandro-sanchez
inicio-ja-frago-amado
Manuel-Guerra-galeria
relator-moderador-eloi-velasco
ponente-Pilar-vila
inicio-vs-pintos-salgado
ponente-Ofelia-Tejerina
image

Ponencias

  • Ciberdelincuencia desde outro punto de vista
  • A e-xustiza mito ou realidade?
  • Ciberseguridade e peritaxe informática
  • Privacidade e dereitos fundamentais na sociedade da información
  • O xuíz robot: a intelixencia artificial na interpretación e aplicación da lei

Programa do Evento

¿QUERES ASISTIR ÁS XORNADAS?

 

As Xornadas de Informática Xudicial serán toda unha experiencia, onde poderás coñecer os puntos de vista de relatores de diferentes ámbitos.

Dirección Técnica

Organiza

Colabora